Onsdagsgolfen 08

Startside Opp

 

Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 (Slag i parentes)Totalt ant. poeng
Herrer:
Bjørn Årrestad (52) 31 p (49)  29 p (52)  30 p (53)  29 p (48)  30 p (50)  31 p (50)  31 p (51)  30 p (404) 241 p
Roy Eia (53) 27 p (46)  34 p (54)  27 p (51)  28 p (49)  32 p (53)  27 p (53)  25 p (49)  31 p (408) 231 p
Odd Magne Jacobsen (48) 29 p (50)  29 p (52)  27 p (50)  27 p (49)  30 p (50)  30 p (52)  27 p (48)  31 p (399) 230 p
Frank Landmark (58) 27 p (51)  25 p (51)  29 p (51)  27 p (50)  28 p (47)  29 p (52)  26 p (43)  33 p (403) 224 p
Sigurd Asbjørnsen (45) 27 p (52)  20 p (53)  18 p (55)  15 p (51)  19 p (45)  25 p     (301) 124 p
Espen Pettersen (44)  26 p (50)  22 p (49)  21 p (49)  22 p         (192) 91 p
Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 (Slag i parentes)Totalt ant. poeng
Damer:
Inger Nylund (68)  23 p (63)  25 p (65)  23 p           (196) 71 p
Åse Støle (62)  21 p (64)  20 p (63)  20 p           (189) 61 p
Marit Ulland (60)  21 p               (60) 21 p