Onsdagsgolfen 07

Startside Opp

 

Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 (Slag i parentes)Totalt ant. poeng
Herrer:

Bjørn Årrestad

(22)

23 p

(27)

18 p

(23)

22 p

(26)  18 p (26)  19 p (25)  19 p (27)  18 p (27)  18 p

(203) 155 p

 

Odd Magne Jacobsen

(23)

18 p 

(23)

18 p

(24)  18 p (23)  18 p (21)  20 p (24)  17 p (24)  17 p (19)  22 p

(181) 148 p 

Roy Eia

(26)

17 p

(27)

16 p

(26)

17 p

(27)  16 p (27)  16 p (27)  16 p (27)  16 p (25)  18 p

(212) 132 p

Tage Dalsrud

(30)

15 p

(28)

17 p

(32)  14 p (32)  13 p (30)  16 p (28)  17 p (29)  17 p (38)  10 p

(247) 119 p

Trond Midtbø   (36)   9 p    (27)  17 p  (36)  10 p (31)  14 p (32)  16 p (28)  17 p (31)  13 p (30)   14 p (253) 108 p

Espen Pettersen

(23)

14 p

(25)

11 p

(22)

14 p

(23)  14 p (25)  12 p (24)  14 p (22)  14 p (24)  12 p

(188) 105 p 

 
Frank Landmark (34)  11 p (34)   11 p (35)   10 p (31)   14 p   (37)  9 p (27)  18 p     (108) 73 p
Øystein Løvø (30)  11 p (30)   11 p (28)  14 p (32)  13 p (26)  15 p       (146) 64 p
Edgar Thodal (34)  11 p (30)   15 p (36)  10 P (31)  14 p         (131) 50 p

Frank Lorentsen

(38)

7 p

(35)   11 p   (39)  6 p (33)  12 p        

(145) 36 p

Tore Hadland (36)  10 p (33)  13 p (35)  11 p           (104) 34 p